Naša zodpovednosť

Spoločnosť Securitas je v rámci svojej celosvetovej pôsobnosti budovaná na dôvere, a to predovšetkým v oblasti sociálnej, ekonomickej a v neposlednej rade ekologickej.

Dôveru si získavame zodpovedným prístupom ku všetkému, čo robíme. Preto na dennej báze používame sadu dokumentov a nástrojov implementovaných vo všetkých krajinách, kde spoločnosť Securitas pôsobí, pričom jedným z najdôležitejších dokumentov je Kódex hodnôt a etických zásad spoločnosti Securitas.

Cieľom spoločnosti Securitas je byť zodpovednou, čestnou a transparentnou spoločnosťou a v tomto duchu:

  • podnecujeme stály dialóg s našimi partnermi – od zákazníkov po dodávateľov,
  • voči vlastným zamestnancom zastávame pozíciu zodpovedného, solídneho a dôveryhodného zamestnávateľa, na ktorého sa môžu kedykoľvek obrátiť.


Decentralizáciou a delegovaním zodpovednosti na regionálne pôsobiská sa približujeme svojim klientom, čo nám umožňuje budovať kvalitné a profesionálne vzájomné vzťahy.

Naša činnosť je zameraná na podporu zákazníkov i vlastných aktivít predovšetkým dôsledným riadením rizík a cieleným znižovaním ich potenciálnych vplyvov. S týmto procesom je spojený aj vývoj novej koncepcie služieb a ponuka na mieru potrebám zákazníkov. Inovácie v našich službách reflektujú aj na prípadné vplyvy na životné, sociálne a ekonomické prostredie.

Kontaktujte nás
*
*
*
*

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Viac o našej zodpovednosti sa dozviete v našom Etickom kódexe