Naša stratégia

Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie ochranných služieb. V spolupráci s našimi zákazníkmi vyvíjame na mieru šité a efektívne bezpečnostné riešenia so správnou rovnováhou bezpečnostných pracovníkov na mieste, technologických bezpečnostných riešení či mobilných strážnych služieb.

Image pour PME Securitas Belgium

Budovanie pevných vzťahov so zákazníkmi

Aby sme si udržali silnú pozíciu v bezpečnostnom priemysle musíme pokračovať v poskytovaní vysoko kvalitných služieb a plnení našich cieľov. To si vyžaduje neustále stúpanie v hodnotovom reťazci a vytváranie pridanej hodnoty pre našich zákazníkov, čím si budujeme silné a dlhodobé vzťahy so zákazníkmi.

Investovanie do nových technológií

Securitas hrá hlavnú rolu v kombinovaní strážnej služby a elektronickej bezpečnosti. Vylepšené využívanie technológií v kombinácií s ľuďmi znamená lepšiu, predvídateľnú a nákladovo efektívnejšiu bezpečnosť. 

Globálne know-how, miestna prítomnosť a bezpečnostné riešenia šité na mieru

V spoločnosti Securitas budeme aj v budúcnosti schopní pokračovať v plnení potrieb našich klientov. Urobíme tak prostredníctvom našej silnej globálnej prítomnosti, našej jedinečnej schopnosti reagovať lokálne a našich bezpečnostných riešení šitých na mieru, ktoré budujeme prostredníctvom rôznych kombinácií našich šiestich bezpečnostných služieb: