Skip to main content

Naša stratégia

Našou hlavnou činnosťou je poskytovanie ochranných služieb. V spolupráci s našimi zákazníkmi vyvíjame na mieru šité a efektívne bezpečnostné riešenia so správnou rovnováhou bezpečnostných pracovníkov na mieste, technologických bezpečnostných riešení či mobilných strážnych služieb.

Budovanie pevných vzťahov so zákazníkmi

Aby sme si udržali silnú pozíciu v bezpečnostnom priemysle musíme pokračovať v poskytovaní vysoko kvalitných služieb a plnení našich cieľov. To si vyžaduje neustále stúpanie v hodnotovom reťazci a vytváranie pridanej hodnoty pre našich zákazníkov, čím si budujeme silné a dlhodobé vzťahy so zákazníkmi.

Investovanie do nových technológií

Securitas hrá hlavnú rolu v kombinovaní strážnej služby a elektronickej bezpečnosti. Vylepšené využívanie technológií v kombinácií s ľuďmi znamená lepšiu, predvídateľnú a nákladovo efektívnejšiu bezpečnosť. 

Globálne know-how, miestna prítomnosť a bezpečnostné riešenia šité na mieru

V spoločnosti Securitas budeme aj v budúcnosti schopní pokračovať v plnení potrieb našich klientov. Urobíme tak prostredníctvom našej silnej globálnej prítomnosti, našej jedinečnej schopnosti reagovať lokálne a našich bezpečnostných riešení šitých na mieru, ktoré budujeme prostredníctvom rôznych kombinácií našich šiestich bezpečnostných služieb: