Skip to main content

Požiadavky na zamestnanca

Entreprises et autorites Securitas Belgium

Je dôležité vedieť, čo obnáša práca v bezpečnostnej sfére. Tu nájdete niektoré z najčastejšie kladených otázok vzťahujúcich sa k zamestnaniu v spoločnosti Securitas.

Aké sú požiadavky na prijatie za bezpečnostného pracovníka?
Žiadateľ o prácu na pozícií bezpečnostného pracovníka v našej spoločnosti musí spĺňať požiadavky podľa § 48 zákona č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti:

 • minimálna veková hranica - 18 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony
 • bezúhonnosť - preukazuje sa odpisom z registra trestov
 • zdravotná spôsobilosť - preukazuje sa lekárskym posudkom
 • odborná spôsobilosť - preukazuje sa preukazom odbornej spôsobilosti (typ S, typ P, typ CIT)
  Ak ešte nemáte preukaz odbornej spôsobilosti, ale práve sa zúčastňujete kurzu odbornej spôsobilosti, môžete vykonávať prácu bezpečnostného pracovníka, ale iba podľa vopred vypracovaného plánu, pod dozorom a pod podmienkou, že do troch mesiacov musíte byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti.

Aké sú požiadavky na prijatie do zásahovej jednotky?
Minimálne požiadavky na prácu v zásahovej jednotke sú:

 • všetky požiadavky, ktoré sa vzťahujú na pozíciu bezpečnostného pracovníka
 • byť držiteľom zbrojného preukazu skupiny C
 • byť držiteľom vodičského preukazu skupiny B
 • mať minimálne 2 ročnú bezpečnostnú prax

Chcel/a by som pracovať v Securitas, ako sa môžem prihlásiť?
Odporúčame najprv prejsť zoznam aktuálne voľných pracovných pozícií a pokiaľ Vás niektorá zaujme, reagovať priamo na danú pozíciu. Pokiaľ Vás však žiadna z ponúkaných pozícií nezaujme, vyplňte on-line dotazník a príslušní pracovníci zo spoločnosti Securitas Vás, v prípade záujmu o Vašu osobu, budú kontaktovať, ako najrýchlejšie to bude možné.


Čo mi Securitas okrem mzdy môže ponúknuť?
Okrem mzdy, u ktorej zaručíme, že ju vždy dostanete načas, ponúkame príspevok na poukážky pre odber jedla (stravné lístky). Ďalej ponúkame možnosť profesijného rastu v súlade s Vašimi nadobudnutými skúsenosťami a znalosťami. Taktiež ponúkame účasť na rôznych vzdelávacích kurzoch ako je Melker Schörling Scholarship alebo Progres systém.


Ako bezpečnostný pracovník musím nosiť uniformu?
Každý bezpečnostný pracovník je povinný nosiť uniformu a potrebné výstrojné súčiastky a byť vzorovo ustrojený. Uniformu dostanete pri zaradení do výkonu služby. Podmienky uniforiem a výstrojných súčiastok upravuje naša interná norma, s ktorou budete pred zaradením do výkonu služby oboznámený/á.


Ako bezpečnostný pracovník pracujem sám/sama alebo v kolektíve?
V tomto prípade záleží na požiadavkách zákazníka a type objektu. Zaradenie na daný objekt samozrejme závisí aj na Vašich schopnostiach a skúsenostiach.


Budem pred nástupom k výkonu služby preškolený/á?
Samozrejme kladieme dôraz na vstupné zaškolenie či zácvik nového zamestnanca na objekte. Pred nástupom výkonu služby teda budete najprv dôkladne preškolený/á zo všetkých smerníc a noriem, ktoré sa budú týkať Vašej činnosti a budú Vám objasnené všetky Vaše povinnosti a úlohy v rámci výkonu služby.

 

Kontaktujte nás

An error has occurred while getting captcha image

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.