Skip to main content

MySecuritas: Vaša bezpečnosť v reálnom čase

V SECURITAS SK ponúkame bezpečnostné služby založené na najmodernejších technológiách. Aby sme kráčali s dobou, všetky riešenia neustále inovujeme a prinášame klientom kvalitu a profesionalitu, ktorú si zaslúžia. Jedným z takýchto riešení je aj naša aplikácia MySecuritas. V SECURITAS SK nám záleží nielen na bezpečnosti a ochrane osôb a majetku, ale aj na tom, aby bola táto bezpečnosť dostupná a prehľadná. Ako to dosiahnuť? Odpoveďou je aplikácia MySecuritas.

Prečo MySecuritas?

Vďaka MySecuritas majú naši klienti vždy prehľad a kontrolu nad bezpečnostnými programami v systéme. Aplikácia umožňuje zber dát v reálnom čase a monitorovanie 24/7, pričom celý proces výrazne zjednodušuje. Je prístupná ako z počítačov, tak aj z mobilných zariadení, čím je možné sledovať objekt z celého sveta.

MySecuritas prináša okrem bezpečnosti v reálnom čase aj možnosť kontrolovať históriu poplachov, rušiť ich v prípade ich neopodstatnenosti, meniť plány monitoringu, ale aj meniť zoznam kontaktných osôb. Všetky údaje z obchôdzok a hlásení o mimoriadnych udalostiach v reálnom čase sú prehľadne zobrazené v tabuľkách a grafoch. Klienti môžu spravovať viacero strážených objektov naraz a v aplikácií môže byť priradených aj viacero užívateľov s rôznymi oprávneniami.

Za zmienku stojí aj fakt, že aplikácia MySecuritas je kompatibilná s bezpečnostnými riešeniami od iných dodávateľov, čím dokáže zaistiť vzdialený prístup na všetky objekty. Súčasťou MySecuritas je aj Guarding platform (tzv. strážna platforma), čo je aplikácia, ktorá umožňuje bezpečnostným pracovníkom vykonávať obchôdzky a reportovať mimoriadne udalosti priamo z objektu. Guarding platform je dostupná pre mobilné zariadenia a prehliadače, pričom údaje z nej sa následne zobrazujú pre klientov v aplikácii MySecuritas. Tieto dve aplikácie tvoria spolu kompletné riešenie pre inteligentné zabezpečenie.

Bezpečnosť a ochrana osôb a majetku s MySecuritas

Toto riešenie nám pomáha poskytovať ešte komplexnejšie služby.

Stojí na troch základoch:

  • ORGANIZÁCIA

V SECURITAS SK sa sústredíme na digitalizáciu a MySecuritas je významným krokom k jej dosiahnutiu. MySecuritas ponúka vzdialený dohľad nad zabezpečovacími systémami, prehľad hlásení strážnej služby, grafy a tabuľky s poznatkami a oveľa viac.

Taktiež sa vyvíja aktualizácia MySecuritas, ktorá by vďaka využitiu strojového učenia mala  vedieť sama vyhodnocovať potenciálne hrozby na základe historických dát.

  • EFEKTIVITA

Záleží nám aj na efektivite. MySecuritas odstraňuje potreby manuálnych postupov. Klient má vždy prehľad v reálnom čase, všetky dáta sú dostupné online a upozornenia sú zabezpečené cez e-maily a notifikácie.

  • ZODPOVEDNOSŤ A VÝKON

Ochrana osôb a majetku je zodpovednou úlohou. Vďaka spojeniu Guarding platform  a MySecuritas, môžu bezpečnostní pracovníci využívať túto platformu pri obchôdzkach a na hlásenie mimoriadnych udalostí. Dáta z aplikácie Guarding platform sa následne zobrazujú v MySecuritas. Dôsledné monitorovanie má priamy pozitívny vplyv na výkon, čo sa premieta do zvýšenia profesionality a kvality služieb.

Výhody, ktoré získate s aplikáciou

Pomocou MySecuritas prinášame vyššiu úroveň bezpečnosti. Výhod tohto riešenia je hneď niekoľko:

  • prispôsobiteľné a škálovateľné funkcie
  • jednoduchá organizácia a intuitívne ovládanie
  • prehľad nad bezpečnostným systémom
  • zber údajov v reálnom čase, analýza, trendy a metriky
  • inteligentné obchôdzky s technológiou NFC
  • inteligentné monitorovanie 24/7
  • na PC, notebook a mobilné zariadenia

Pre klientov SECURITAS SK je aplikácia MySecuritas zadarmo

Skvelou správou je, že je MySecuritas dostupná všetkým klientom SECURITAS SK úplne zadarmo. Aplikácia podporuje mnoho zariadení – klient k nej má prístup cez webové rozhranie, ale aj cez mobilné zariadenia s operačnými systémami Android a iOS. Bezpečnosť je zaistená prihlasovacím e-mailom a heslom, pričom aplikácia vie pracovať s nadriadenými a podriadenými užívateľmi s vlastnými právami. Údaje sú chránené pokročilým šifrovaním.

Bezpečnosť v reálnom čase

MySecuritas poskytuje klientom SECURITAS SK maximálnu kontrolu a prehľad nad ich bezpečnostnými systémami. Umožňuje zber dát v reálnom čase a nepretržité monitorovanie. Klienti môžu spravovať viacero objektov naraz, kontrolovať históriu poplachov, meniť monitorovacie plány a spravovať kontakty. Aplikácia je kompatibilná aj s bezpečnostnými systémami od iných dodávateľov, čo zaisťuje vzdialený prístup ku všetkým objektom.

MySecuritas zjednodušuje organizáciu monitorovacích plánov, zvyšuje efektivitu odstraňovaním manuálnych postupov a zabezpečuje dôsledné monitorovanie pre zvýšenú bezpečnosť. Pre klientov SECURITAS SK je navyše aplikácia dostupná zadarmo.