Skip to main content

Služby recepcie

Súčasťou nášho portfólia je aj poskytovanie recepčných služieb, ktorých základom je zdvorilosť a profesionalita.

Prednosti a znalosti našich recepčných
Pracovníci recepcie sú väčšinou tými prvými, s ktorými návštevy prichádzajú do styku. Preto kladieme veľký dôraz pri ich nábore. Poskytujeme kombinované riešenia, kedy sa naši pracovníci recepcie venujú návšteve pri zachovaní vysokej úrovne profesionality, dôvernosti a bezpečnosti.
Naši pracovníci sú zaškolení do nášho pohľadu na bezpečnosť ako napr. všímať si situácie, ktoré sa odchyľujú od štandardov a tým zabraňovať vzniku negatívnych udalostí, ako postupovať v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a pod.

Ustrojenosť
Naši pracovníci recepcie sú vždy ustrojení podľa štandardov spoločnosti Securitas, a to v spoločenských uniformách alebo aktívnych uniformách, v závislosti od požiadaviek našich klientov.

Napíšte nám

An error has occurred while getting captcha image

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.