Skip to main content

Služby recepcie

Súčasťou nášho portfólia je aj poskytovanie recepčných služieb, ktorých základom je zdvorilosť a profesionalita.

Prednosti a znalosti našich recepčných
Pracovníci recepcie sú väčšinou tými prvými, s ktorými návštevy prichádzajú do styku. Preto kladieme veľký dôraz pri ich nábore. Poskytujeme kombinované riešenia, kedy sa naši pracovníci recepcie venujú návšteve pri zachovaní vysokej úrovne profesionality, dôvernosti a bezpečnosti.


Naši pracovníci sú zaškolení do nášho pohľadu na bezpečnosť ako napr. všímať si situácie, ktoré sa odchyľujú od štandardov a tým zabraňovať vzniku negatívnych udalostí, ako postupovať v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a pod.

Služby recepcie spojené s jej prevádzkou zaisťujú nasledujúce:

  • Informačná služba pre návštevníkov a užívateľov objektu
  • Vítanie, ohlasovanie a registrácia návštevníkov
  • Ohlásenie návštev
  • Vedenie evidencie vydaných a vrátených kľúčov
  • Prevádzka systémov kontroly vstupu - vydávanie čipových kariet
  • Obsluha hotovosti a platobných terminálov
  • Udržiavanie primeraného poriadku vo vstupnej hale objektu a pred vstupom do objektu.

Prenechajte prvý kontakt s verejnosťou na našich pracovníkov recepcie

Kontaktuje naše obchodné oddelenie

Napíšte alebo zavolajte nám

Čo musia spĺňať naši pracovníci recepcie?

V prvom rade sa naši recepční riadia našimi hodnotami, ktorými sú čestnosť-ostražitosť a užitočnosť. Čo predstavujú naše hodnoty si môžete prečítať tu.  Okrem toho naši recepční disponujú nasledovnými vlastnosťami:

 

Ustrojenosť a reprezentatívnosť

Naši pracovníci recepcie sú vždy ustrojení podľa štandardov spoločnosti Securitas, a to v spoločenských uniformách alebo aktívnych uniformách, v závislosti od požiadaviek našich klientov.

Ústretovosť

Zakladáme si na tom, aby pracovníci recepcie vytvárali príjemnú atmosféru a pristupovali ku všetkým požiadavkám a otázkam rovnako a s rešpektom. Nakoniec sú to práve oni, ktorí vedia najnovšie informácie o činnostiach a zmenách v objekte.

Efektívnosť

Efektivita pri riešení úloh za každej situácie, analyzovanie problému a tvorba najjednoduchšieho riešenia s prihliadnutím na všetky zúčastnené strany.

 

Napíšte nám

An error has occurred while getting captcha image

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.