Skip to main content

Mobilné patroly

Náplňou mobilnej patroly je pravidelná alebo nepravidelná kontrola objektu zákazníka zásahovou jednotkou, podľa vopred špecifikovaného časového rozsahu a postupu zásahovej jednotky.

Mobilné patroly majú preventívny charakter, ale zároveň sú plne pripravené na vykonanie zásahu v prípade zistenia narušenia objektu alebo vzniku inej mimoriadnej udalosti.
Táto služba je využívaná napr. v období dovoleniek, pre objekty v odľahlých lokalitách alebo ako súčasť mnimoriadnych bezpečnostných opatrení.

Služba Mobilná Patrola je vynikajúcou voľbou pre objekty, v ktorých:

  • nie je potrebná nepretržitá bezpečnostná služba, ale občasná kontrola priestoru alebo budovy zvyšuje úroveň bezpečnosti
  • v ktorých je potrebná podpora už prítomnej bezpečnostnej služby
  • je potrebná ochrana zamestnancov pri otváraní a/alebo zatváraní objektu
  • je potrebné dočasné uzatvorenie budovy
  • je potrebné vykonávať obhliadku perimetra a zabezpečenia objektu

Napíšte nám

An error has occurred while getting captcha image

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.