Skip to main content

Securitas Vision

Securitas Vision je jedinečný reportovací, informačný, komunikačný a evidenčný nástroj, vyvinutý špeciálne pre Securitas, ktorý spĺňa aj tie najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov.

Prečo digitalizujeme naše služby?

Pretože chceme znížiť administratívnu záťaž našich zamestnancov. V kontexte fyzickej ochrany a monitorovania predstavuje digitalizácia prechod od manuálnych a papierových procesov k moderným technologickým riešeniam. Využitím digitalizačných nástrojov, akou je napríklad aj naša mobilná aplikácia VISION sú bezpečnostní pracovníci schopní zaznamenávať každú vykonanú činnosť v reálnom čase. Tieto údaje sú potom spracované a uchované v centralizovanom systéme Securitas.

Pomocou tohto systému vieme dlhodobo analyzovať riziká spojené s ochranou Vášho objektu a eliminovať ich. Náš systém nájde využitie aj v evidencií výdaju kľúčov, kariet a podobne.

Čo dokážete robiť s technológiou Securitas Vision?

  • Kontrola plnenia úloh a činnosti bezpečnostných pracovníkov
  • Náhrada za papierové formy evidencie a reportov
  • Analytika reportov a udalostí prispôsobená pre potreby zákazníka
  • Zasielanie automatických notifikácií pri mimoriadnej udalosti
  • Zasielanie pravidelných reportov z objektu

Chcete sa dozvedieť viac o Securitas Vision?

Kontaktuje naše obchodné oddelenie

Kontaktuje nás

Výhody digitálneho systému Vision

Jedným z hlavných prínosov digitalizácie je zvýšenie celkovej bezpečnosti. Systém VISION umožňuje okamžité oznámenie o nebezpečných situáciách a rýchlu reakciu na ne.

Výhody digitalizácie v oblasti fyzickej ochrany sú veľmi rozsiahle. Systém VISION s jednoduchým užívateľským rozhraním umožňuje bezpečnostným pracovníkom rýchle a pohodlné zaznamenávanie každej činnosti. Tento postup zabezpečuje konzistenciu a presnosť vykonávaných úloh, čím minimalizuje možnosť chýb spojených s ľudským faktorom. Okrem toho, digitalizácia umožňuje vedenie podrobných a spoľahlivých záznamov, ktoré môžu byť neskôr využité na analýzu efektívnosti, identifikáciu trendov a zlepšenie pracovných postupov.

Ďalšou výhodou je optimalizácia časového manažmentu, pretože digitalizované procesy umožňujú efektívnejšie plánovanie, prideľovanie úloh a monitorovanie ich realizácie. To prispieva k zvýšeniu produktivity pracovníkov a kvality poskytovaných služieb.

 

Napíšte nám

An error has occurred while getting captcha image

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.