Skip to main content

Securitas Group

Securitas úspešne spája technológie, ľudí a vedomosti pre poskytovanie bezpečnostných služieb zákazníkom po celom svete.

Sídlo spoločnosti sa nachádza vo švédskom Štokholme, kde spoločnosť pôsobí od roku 1934. Naším cieľom je robiť Váš svet bezpečnejším miestom.

Základom nášho úspechu a našej práce sú znalosti, ktoré si medzi jednotlivými krajinami šírime a môžeme tak lepšie pochopiť potreby našich zákazníkov a zdokonaliť naše know-how.

Globálne divízie Securitas

Podiel tržieb skupiny na segment:

  • Security Services North America (40%)
  • Security Services Europe (42%)
  • Security Services Ibero-America (10%)
  • Other (8%)

Globálne fakty o Securitas:

  • 341 000 zamestnancov
  • Aktívny v 44 krajinách sveta
  • Celkový obrat v 2023: MSEK 157,249

V Európe spoločnosť pokrýva 21 štátov, čo nás robí lídrom na európskom bezpečnostnom trhu.

S akciami spoločnosti Securitas sa od roku 1991 obchoduje na Stockholmskej burze cenných papierov, teraz "NASDAQ Stockholm".