Securitas Group

Securitas úspešne spája technológie, ľudí a vedomosti pre poskytovanie bezpečnostných služieb zákazníkom po celom svete. Zamestnáva viac ako 370 000 pracovníkov v 58 krajinách Severnej a Južnej Ameriky, Európy, Ázie, Stredného východu, Austrálie a Afriky.

Securitas je lídr na globálním trhu bezpečnosti. Působí napříč pěti kontinenty ve více než 50ti zemích.

Sídlo spoločnosti sa nachádza vo švédskom Štokholme, kde spoločnosť pôsobí od roku 1934. Naším cieľom je robiť Váš svet bezpečnejším miestom.

Základom nášho úspechu a našej práce sú znalosti, ktoré si medzi jednotlivými krajinami šírime a môžeme tak lepšie pochopiť potreby našich zákazníkov a zdokonaliť naše know-how.

Globálne divízie Securitas

Spoločnosť Securitas je celosvetovo rozdelená na nasledujúce divízie:

  • Security Services North America
  • Security Services Europe
  • Security Services Ibero-America

 

V Európe spoločnosť pokrýva 27 štátov, čo nás robí lídrom na európskom bezpečnostnom trhu.

S akciami spoločnosti Securitas sa od roku 1991 obchoduje na Stockholmskej burze cenných papierov, teraz "NASDAQ Stockholm". 

Výročná správa Securitas AB 2019