Skip to main content

Politika používania cookies

Pravidlá používania súborov cookies

Spoločnosť Securitas používa súbory cookies na webovej stránke www.securitas-sk.sk, aby zlepšila používanie stránky. Avšak na fungovanie webovej stránky nie sú potrebné všetky súbory cookies či podobné technológie. Používanie niektorých alebo všetkých kategórií súborov cookies na našom webe akceptujete výberom tlačidla „Prijať“ alebo úpravou nastavení v informačnom banneri ohľadom cookies v dolnej časti stránky.

 

Čo sú súbory cookie?

Cookie je malý textový súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a číslic), ktorý je odoslaný webovým serverom do webového prehliadača a uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odošle späť na server zakaždým, keď prehliadač vyžiada stránku zo servera. Súbory cookies sa používajú na zabezpečenie efektívnejšieho fungovania webových stránok a na poskytovanie informácií vlastníkovi webovej stránky. Súbory cookies tiež umožňujú odlíšiť používateľov od seba, čo môže používateľovi poskytnúť pozitívnejšie skúsenosti s webovou stránkou.

Pojem cookie je najpoužívanejším výrazom, ale „cookies“ v skutočnosti popisujú celý rad technológií, napríklad;

  • pixelové značky,
  • identifikátory mobilných zariadení a
  • webové úložisko používané v desktopovom softvéri alebo mobilných zariadeniach.

Keď v týchto zásadách odkazujeme na „súbory cookies“, máme na mysli všetky tieto technológie.

 

Existuje niekoľko rôznych kategórií súborov cookies, vrátane:

Session a perzistentné cookies

  • Session cookies (krátkodobé) - ide o súbory cookies, ktorých platnosť vyprší po zatvorení webového prehliadača, a
  • Perzistentné cookies (dlhodobé) - ide o cookies, ktoré zostanú vo vašom prístroji po stanovenú dobu alebo dovtedy, kým ich nevymažete.

Súbory cookies prvej a tretej strany

  • Súbory cookies prvej strany - sú to súbory cookies nastavené webovou stránkou, ktorú ste v tom čase navštívili, a to buď nami, alebo treťou stranou na našu žiadosť,
  • Súbory cookies tretích strán - sú to súbory cookies, ktoré nastavuje iná strana ako tá, ktorú navštevuje webová stránka. Ak navštívite webovú stránku Securitas alebo použijete služby Securitas a iná strana prostredníctvom tejto webovej stránky nastaví súbor cookies, bude to súbor cookies tretej strany.

Súbory cookies používané v rámci tejto služby

V nižšie uvedenom zozname popisujeme používané súbory cookies, ako aj účel a dobu uchovávania každého súboru:

Názov: __ga

Doména: www.securitas-sk.sk

Popis: Používa ich Google Analytics

Účel: Používa sa na rozlíšenie používateľov. S každým prístupom sa odošle jedinečný identifikátor spojený s každým používateľom, aby sa určilo, ktorá prevádzka patrí ktorému používateľovi. Tento súbor cookie umožňuje vlastníkovi webovej stránky sledovať správanie návštevníka a merať výkonnosť webovej stránky. Hlavným účelom tohto súboru cookie je zlepšiť výkonnosť webovej stránky.

Doba skladovania: 2 roky

Informácie pre tretiu stranu / od tretej strany: Tento súbor cookie odosiela informácie spoločnosti Google

 

Názov: _gat

Doména: www.securitas-sk.sk

Popis: Používa ich Google Analytics

Účel: Používa sa na obmedzenie sadzieb požiadaviek na informácie na webovej stránke. Tento súbor cookie neukladá žiadne informácie o používateľovi. Hlavným účelom tohto súboru cookie je zlepšiť výkonnosť webovej stránky.

Doba skladovania: 10 minút

Informácie pre tretiu stranu / od tretej strany: Tento súbor cookie odosiela informácie spoločnosti Google

 

Názov: _gid

Doména: www.securitas-sk.sk

Popis: Používa ich Google Analytics

Účel: Používa sa na rozlíšenie používateľov. Tento súbor cookie umožňuje vlastníkovi webovej stránky sledovať správanie návštevníka a merať výkonnosť webovej stránky. Hlavným účelom tohto súboru cookie je zlepšiť výkonnosť webovej stránky.

Skladovacia doba: 24 hodín

Informácie pre tretiu stranu / od tretej strany: Tento súbor cookie odosiela informácie spoločnosti Google

 

Názov: ai_session (vždy aktívne)

Doména: www.securitas-sk.sk

Popis: Jedinečný anonymný krátkodobý cookie identifikátor

Účel: Urýchľuje časy načítania stránok a prepíše všetky bezpečnostné obmedzenia, ktoré môžu byť aplikované na prehliadač na základe adresy IP z ktorej pochádza.

Doba uchovávania: Tento súbor cookie sa vymaže, keď vyprší platnosť vašej relácie

Informácie od / od tretej strany: Informácie odosielané do Microsoft Azure

 

Názov: ai_user (vždy aktívne)

Doména: www.securitas-sk.sk

Popis: Používa sa s Microsoft Application Insights na zhromažďovanie štatistických informácií o využití a telemetrii

Účel: Jedinečný cookie identifikátor používateľa slúžiaci na počítanie počtu používateľov, ktorí v priebehu času pristupujú k aplikácii

Doba uchovávania: Tento súbor cookie sa odstráni, keď vyprší platnosť relácie

Informácie od / od tretej strany: Informácie odosielané do Microsoft Azure

 

Názov: ASP.NET_SessionId (vždy aktívne)

Doména: www.securitas-sk.sk

Opis: Identifikátor relácie

Účel: Používa sa na sledovanie používateľa prechádzajúceho webovou stránkou. Používa sa na prenos informácií medzi stránkami a na ukladanie informácií, ktoré môže používateľ znova použiť na rôznych stránkach. Hlavným účelom tohto súboru cookie je zlepšiť výkonnosť webovej stránky.

Doba uchovávania: Doba relácie pri prehľadávaní webových stránok

Informácie pre / od tretej strany: Nie

 

Názov: CookiesAccept (vždy aktívne)

Doména: www.securitas-sk.sk

Popis: Nastavenia súborov cookie webových stránok

Účel: Používa sa na sledovanie toho, či používateľ akceptoval použitie súborov cookie alebo nie. Toto nie je nastavené, pokiaľ návštevník neklikne na „Prijať“ v banneri súborov cookies v dolnej časti webovej stránky. Hlavným účelom tohto súboru cookie je zlepšiť výkonnosť webovej stránky.

Skladovacie obdobie: 365 dní

Informácie pre / od tretej strany: Nie

 

Názov: .EPiForm_VisitorIdentifier (vždy aktívne)

Doména: www.securitas-sk.sk

Opis: Súvisí s funkčnosťou

Účel: Identifikuje odoslanie formulára na web, keď návštevník odošle údaje prostredníctvom formulára Episerver. Ukladá identifikátor GUID, ktorý je identifikátorom návštevníka. Trvalé (90 dní od vytvorenia).

Skladovacia doba: 90 dní

Informácie pre / od tretej strany: Nie

 

Názov: .EPiForm_BID (vždy aktívne)

Doména: www.securitas-sk.sk

Opis: Súvisí s funkčnosťou

Účel: Identifikuje odoslanie formulára uskutočneného na web, keď návštevník zadá údaje prostredníctvom formulára Episerver. Uloží identifikátor GUID ako ID prehliadača.

Skladovacia doba: 90 dní

Informácie pre / od tretej strany: Nie

 

Názov: EPiForm_ {FormGuid}: {Používateľské meno} (vždy aktívne)

Doména: www.securitas-sk.sk

Opis: Súvisí s funkčnosťou

Účel: Ukladá čiastočné odovzdania formulárov, aby návštevník po návrate mohol pokračovať v odosielaní formulárov. Pre každý formulár a každého prihláseného návštevníka sa vytvorí jeden súbor cookie. Ukladá aktuálny stav odoslania formulára (formGuid, submissionID ak je alebo nie je odoslanie dokončené).

Skladovacia doba: 90 dní

Informácie pre / od tretej strany: Nie

 

Názov: ARRAffinity (vždy aktívne)

Doména: www.securitas-sk.sk

Popis: Používa sa na pomoc ľuďom, ktorí potrebujú zostať v určitej inštancii webovej aplikácie alebo webu v Azure.

Účel: Presmeruje požiadavku zadanú prostredníctvom webového prehliadača na ten istý stroj v cloudovom prostredí DXC. Viď. ARRAffinity - Microsoft Azure. Tento súbor cookie sa odstráni po zatvorení prehľadávača.

Doba uchovávania: Tento súbor cookie sa odstráni, keď zavriete prehliadač

Informácie od / od tretej strany: Informácie odosielané do Microsoft Azure

 

Názov: __cfuid (vždy aktívne)

Doména: www.securitas-sk.sk

Popis: Urýchľuje časy načítania stránky

Účel: Urýchľuje časy načítania stránok a prepíše všetky bezpečnostné obmedzenia, ktoré môžu byť aplikované na prehliadač na základe adresy IP, z ktorej pochádza.

Skladovacie obdobie: 1 rok

Informácie pre / od tretej strany: Používa sa pre Cloudflare

 

Názov: EPI-MAR- <Content GUID> (vždy aktívne)

Doména: www.securitas-sk.sk

Popis: Analytické / výkonnostné funkcie

Účel: Zaznamenáva interakciu návštevníkov s prebiehajúcim testom optimalizácie webových stránok, aby sa zabezpečilo, že návštevník bude mať konzistentné skúsenosti.

Skladovacie obdobie: Optimalizačné testy sú zvyčajne krátkodobé (napr. Pár týždňov). Cookie sa odstráni po dokončení testu.

Informácie pre / od tretej strany: Nie

 

Správa vašich cookies
Prehliadanie súborov cookie
Svoj súhlas s používaním súborov cookies môžete kedykoľvek odvolať odstránením súboru cookie „CookiesAccept“ z našej domény a opätovným načítaním webovej stránky.
Upozorňujeme, že ak odmietnete súbory cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie webovej stránky.
Spoločnosť Securitas nebude používať súbory cookies na zhromažďovanie vašich osobných údajov. Ak si však prajete obmedziť alebo zablokovať súbory cookies, ktoré nastavuje spoločnosť Securitas alebo iná webová stránka, môžete to urobiť prostredníctvom nastavení prehľadávača v počítači alebo neprijatím súborov cookies na tejto webovej stránke. Každý prehliadač alebo mobilná aplikácia je iná, takže v ponuke „Pomocník“ prehliadača nájdete informácie o tom, ako zmeniť predvoľby súborov cookies.
Prípadne môžete navštíviť stránku https://www.aboutcookies.org/, ktorá obsahuje komplexné informácie o tom, ako to urobiť v rôznych prehliadačoch. Nájdete tiež podrobnosti o tom, ako odstrániť súbory cookies z počítača, ako aj všeobecnejšie informácie o súboroch cookies. Informácie o postupe v prehliadači mobilného telefónu nájdete v príručke k telefónu.

Mobilné identifikátory
Vo vašom mobilnom zariadení vám váš operačný systém môže poskytnúť ďalšie možnosti deaktivácie sledovania alebo iného nastavenia mobilných identifikátorov. Môžete napríklad použiť nastavenie „Limit Ad Tracking“ (na zariadeniach so systémom iOS) alebo nastavenie „Opt out of Internet-Based Ads“ (pre Android).

Ako používame súbory cookie
V priebehu každej návštevy webovej stránky Securitas sa stránky, ktoré sa vám zobrazia, spolu so súbormi cookies stiahnu do vášho zariadenia. Robí to veľa webových stránok, pretože súbory cookies umožňujú vydavateľom webových stránok robiť užitočné veci, ako je zistiť, či zariadenie už webové stránky navštívilo predtým.
Aby sme mohli našim návštevníkom poskytnúť príslušné informácie, potrebujeme agregované štatistické údaje o návštevníkoch, ktoré sa zhromažďujú pomocou súborov cookies.


Kontaktné informácie
Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa vyššie uvedených zásad, neváhajte kontaktovať spoločnosť Securitas Slovensko prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie:

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov:

SECURITAS SK s.r.o.

Turčianska 2

821 09 Bratislava
recepciaba@securitas.sk

 

SECURITAS SK s.r.o.

K rukám: osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov (Data Protection Officer)

Turčianska 2

821 09 Bratislava

dpo@securitas.sk