Skip to main content

Politika používania cookies

Pravidlá používania súborov cookies

Spoločnosť Securitas používa súbory cookies na webovej stránke www.securitas-sk.sk, aby zlepšila používanie stránky. Avšak na fungovanie webovej stránky nie sú potrebné všetky súbory cookies či podobné technológie. Používanie niektorých alebo všetkých kategórií súborov cookies na našom webe akceptujete výberom tlačidla „Prijať“ alebo úpravou nastavení v informačnom banneri ohľadom cookies v dolnej časti stránky.

Čo sú súbory cookie?

Cookie je malý textový súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a číslic), ktorý je odoslaný webovým serverom do webového prehliadača a uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odošle späť na server zakaždým, keď prehliadač vyžiada stránku zo servera. Súbory cookies sa používajú na zabezpečenie efektívnejšieho fungovania webových stránok a na poskytovanie informácií vlastníkovi webovej stránky. Súbory cookies tiež umožňujú odlíšiť používateľov od seba, čo môže používateľovi poskytnúť pozitívnejšie skúsenosti s webovou stránkou.

Pojem cookie je najpoužívanejším výrazom, ale „cookies“ v skutočnosti popisujú celý rad technológií, napríklad;

  • pixelové značky,
  • identifikátory mobilných zariadení a
  • webové úložisko používané v desktopovom softvéri alebo mobilných zariadeniach.

Keď v týchto zásadách odkazujeme na „súbory cookies“, máme na mysli všetky tieto technológie.

 

Existuje niekoľko rôznych kategórií súborov cookies, vrátane:

Session a perzistentné cookies

  • Session cookies (krátkodobé) - ide o súbory cookies, ktorých platnosť vyprší po zatvorení webového prehliadača, a
  • Perzistentné cookies (dlhodobé) - ide o cookies, ktoré zostanú vo vašom prístroji po stanovenú dobu alebo dovtedy, kým ich nevymažete.

Súbory cookies prvej a tretej strany

  • Súbory cookies prvej strany - sú to súbory cookies nastavené webovou stránkou, ktorú ste v tom čase navštívili, a to buď nami, alebo treťou stranou na našu žiadosť,
  • Súbory cookies tretích strán - sú to súbory cookies, ktoré nastavuje iná strana ako tá, ktorú navštevuje webová stránka. Ak navštívite webovú stránku Securitas alebo použijete služby Securitas a iná strana prostredníctvom tejto webovej stránky nastaví súbor cookies, bude to súbor cookies tretej strany.

Správa vašich cookies
Prehliadanie súborov cookie
Svoj súhlas s používaním súborov cookies môžete kedykoľvek odvolať odstránením súboru cookie „CookiesAccept“ z našej domény a opätovným načítaním webovej stránky.
Upozorňujeme, že ak odmietnete súbory cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie webovej stránky.
Spoločnosť Securitas nebude používať súbory cookies na zhromažďovanie vašich osobných údajov. Ak si však prajete obmedziť alebo zablokovať súbory cookies, ktoré nastavuje spoločnosť Securitas alebo iná webová stránka, môžete to urobiť prostredníctvom nastavení prehľadávača v počítači alebo neprijatím súborov cookies na tejto webovej stránke. Každý prehliadač alebo mobilná aplikácia je iná, takže v ponuke „Pomocník“ prehliadača nájdete informácie o tom, ako zmeniť predvoľby súborov cookies.
Prípadne môžete navštíviť stránku https://www.aboutcookies.org/, ktorá obsahuje komplexné informácie o tom, ako to urobiť v rôznych prehliadačoch. Nájdete tiež podrobnosti o tom, ako odstrániť súbory cookies z počítača, ako aj všeobecnejšie informácie o súboroch cookies. Informácie o postupe v prehliadači mobilného telefónu nájdete v príručke k telefónu.

Mobilné identifikátory
Vo vašom mobilnom zariadení vám váš operačný systém môže poskytnúť ďalšie možnosti deaktivácie sledovania alebo iného nastavenia mobilných identifikátorov. Môžete napríklad použiť nastavenie „Limit Ad Tracking“ (na zariadeniach so systémom iOS) alebo nastavenie „Opt out of Internet-Based Ads“ (pre Android).

Ako používame súbory cookie
V priebehu každej návštevy webovej stránky Securitas sa stránky, ktoré sa vám zobrazia, spolu so súbormi cookies stiahnu do vášho zariadenia. Robí to veľa webových stránok, pretože súbory cookies umožňujú vydavateľom webových stránok robiť užitočné veci, ako je zistiť, či zariadenie už webové stránky navštívilo predtým.
Aby sme mohli našim návštevníkom poskytnúť príslušné informácie, potrebujeme agregované štatistické údaje o návštevníkoch, ktoré sa zhromažďujú pomocou súborov cookies.

Kontaktné informácie
Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa vyššie uvedených zásad, neváhajte kontaktovať spoločnosť Securitas Slovensko prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie:

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov:

SECURITAS SK s.r.o.

Turčianska 2

821 09 Bratislava
recepciaba@securitas.sk

 

SECURITAS SK s.r.o.

K rukám: osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov (Data Protection Officer)

Turčianska 2

821 09 Bratislava

dpo@securitas.sk