Skip to main content

Už 15 rokov sa staráme o vašu bezpečnosť

SECURITAS SK je stabilným a spoľahlivým partnerom pre bezpečnostné riešenia, ktoré sú založené na bezpečnostných technológiách, digitalizácií služieb a našich odborných znalostiach. Záleží nám na vašej bezpečnosti a robíme všetko pre to, aby ste sa cítili bezpečne. Poďte sa s nami pozrieť, ako už 15 rokov pomáhame urobiť váš svet bezpečnejším miestom.

V SECURITAS SK sa už 15 rokov sústredíme na bezpečnostné služby a bezpečnostné riešenia na mieru. Ponúkame tak široké portfólio služieb – od fyzickej ochrany cez inštaláciu moderných bezpečnostných technológií a vzdialený monitoring až po komplexnú ochranu majetku a osôb.

Komplexné bezpečnostné služby založené na skúsenostiach

V SECURITAS SK sa o komplexnú ochranu majetku a osôb staráme už 15 rokov a rovnakú dobu sme aj členom Slovenskej komory súkromnej bezpečnosti. Od svojho založenia sme sa zaviazali k poskytovaniu bezpečnostných riešení, ktoré integrujú moderné technológie a využívajú špecializovanú pracovnú silu. Spoločnosť YIT Slovakia a.s. o nás povedala: “SECURITAS SK nás zaujali svojou komplexnou ponukou, ktorá kombinuje strážne služby s inštaláciou vysokokvalitnej technológie.”

Za 15 rokov sa naše portfólio služieb rozrástlo. Okrem fyzickej ochrany, bezpečnostných technológií a digitalizácie, sme hrdí najmä na naše komplexné systémy ochrany s kombináciou rôznych technologických prvkov integrovaných do jedného užívateľského prostredia. Príkladom je radarová technológia a termálne kamery v spojení s otočnými PTZ kamerami. Tie slúžia za pomoci sofistikovanej analýzy na primárny dohľad narušenia perimetra objektu. Súčasťou takéhoto systému, ktorý sme prvýkrát inštalovali v roku 2018, je aj prístupový systém na turniketoch a dverách s chráneným režimom vstupu.

Partner, na ktorého sa môžete spoľahnúť aj v ťažkých časoch

Dôkazom našich skúsenosti je aj viac ako 210 klientov, ktorí si pre ochranu majetku a osôb vybrali práve SECURITAS SK, a to aj počas COVID-19.

Práve počas tohto náročného obdobia, ktoré je v našej histórii ojedinelým, naši klienti ocenili stabilitu spoľahlivého partnera, akým SECURITAS SK rozhodne je. Vďaka flexibilite sme dokázali vyjsť klientom v ústrety, a to hlavne pri navyšovaní služieb a počtu pracovníkov (pracovníci na meranie teploty, kontroly Covid pasov a pod.), ale aj znižovaní počtu bezpečnostných pracovníkov v súvislosti s nižšou potrebou ochrany majetku. Vďaka takejto rýchlej reakcii na nečakaný problém, akým pandémia bola, SECURITAS SK preukázal svojim klientom stabilitu a silu nadnárodnej spoločnosti, ktorú hľadali.

Sila SECURITAS SK sa preukázala aj v rokoch 2021 a 2022, kedy spoločnosť bola ocenená za najväčší medziročný technologický rast vo svojej kategórií v rámci interného oceňovania európskych krajín, kde Securitas pôsobí. Toto ocenenie sa nám podarilo vyhrať 2 roky po sebe.

Sme hrdí aj na to, že nám spoločnosti ako Volvo Car Slovakia s.r.o. a CEVA Contract Slovakia Logistics, s.r.o. zverili bezpečnosť na ich nových projektoch už od ich samotnej výstavby.

Spoločnosť CEVA Logistics o našich službách hovorí: “Od samého začiatku, keď sa bezpečnostné služby zameriavali na stráženie, nám SECURITAS SK neustále poskytoval informácie a návrhy na zlepšenie našej bezpečnostnej situácie a pomáhal nám pri zavádzaní bezpečnostných procesov. Preukázal prispôsobivosť a flexibilitu pri plnení našich požiadaviek na rozšírenie alebo zníženie služieb.”

SECURITAS SK v súčasnosti a budúcnosti

S viac ako 550 zamestnancami, ktorí sa starajú o bezpečnosť našich klientov, sme v roku 2023  dosiahli tržby takmer 13,5 milióna EUR, čo predstavovalo 13,8 % organický rast. Podiel technológií na celkových tržbách tvoril 22,5 %, čím sa potvrdila  dôležitosť a nevyhnutnosť zavádzania  technológií  do bezpečnostných riešení 21. storočia.

V budúcnosti chceme svoju pozornosť venovať takým výzvam, ako je oblasť IT, digitalizácia služieb, zber a vyhodnocovanie dát alebo ešte lepšiemu a efektívnejšiemu zvládaniu a riadeniu krízových situácií.

Naďalej ostávame zameraní na klienta vo všetkom, čo robíme s cieľom prinášať spoľahlivé bezpečnostno-technologické riešenia na mieru. Pracujeme na maximalizácii efektivity prostredníctvom zberu dát, čím chceme dosiahnuť zvýšenú pridanú hodnotu pre klienta.

V súlade s cieľmi SBTi, k plneniu ktorých sa naša materská spoločnosť Securitas zaviazala v roku 2023, budeme podporovať diverzitu a inklúziu a budeme rozvíjať svoje podnikanie udržateľným spôsobom, a to nielen z hľadiska životného prostredia, ale aj z hľadiska etiky a ľudskosti.