Skip to main content

Globálna bezpečnostná služba s certifikovanými cieľmi

Naša materská spoločnosť Securitas sa stala prvou globálnou bezpečnostnou spoločnosťou na svete s cieľmi schválenými Science Based Targets initiative (SBTi). Dokazujeme tak, že okrem ochrany majetku a osôb nám záleží aj na ochrane životného prostredia, diverzite, inklúzii a užitočnosti. Veríme, že udržateľnosť je základným prvkom, ktorý sa bude niesť budúcnosťou. Všetky služby SECURITAS SK tak budú podliehať myšlienkam SBTi a sme hrdí na to, že môžeme priložiť ruku k zelenšej budúcnosti pre ďalšie generácie.

Čo je SBTi?

Science Based Targets initiative alebo skrátene SBTi je spoločnou iniciatívou OSN Global Compact, World Resources Institute a Svetového fondu na ochranu prírody. Jej cieľom je zoskupovať spoločnosti, ktorým nie je ochrana životného prostredia ľahostajná a ktoré si stanovili klimatické ciele založené na vede. Tieto ciele majú viesť k udržateľnosti podnikania, etickosti, zníženiu množstva skleníkových plynov a k environmentálnej zodpovednosti.

Aj naša materská spoločnosť Securitas sa zviazala k výraznému zníženiu emisií a krokom, ktoré povedú k zníženiu nárastu globálnej teploty, rovnoprávnosti a celkovej užitočnosti. Zaujali sme komplexný postoj nielen k problému klimatických zmien, ale aj k zdraviu a bezpečnosti našich zamestnancov a k nášmu pozitívnemu dopadu na celý svet okolo.

Aké sú naše stratégie a ciele?

Myslíme na budúcnosť. Stratégia SECURITAS SK je založená na princípe 3P:

  • People – Ľudia
  • Planet – Planéta
  • Prosperity – Užitočnosť

Dodržiavanie tohto princípu nám umožní vykročiť do zelenšej a udržateľnejšej budúcnosti. Veríme, že aj bezpečnostné služby môžu byť vykonávané s prihliadnutím na ochranu životného prostredia.

V SECURITAS SK vytvárame ambiciózne a efektívne stratégie zníženia emisií skleníkových plynov a prispievame tak k celosvetovému úsiliu v boji proti zmene klímy. Jedným z výsledkov je napríklad aj náš Kódex obchodného partnera, ktorý nám umožňuje spolupracovať len s tými dodávateľmi a partnermi, ktorí takisto zdieľajú naše hodnoty.

Dôležitou súčasťou SBTi však nie je iba planéta, ale aj ľudia a užitočnosť. Sústredíme sa na rôznorodých a talentovaných ľudí a naše ciele nás zaväzujú k rovnocenným a zároveň bezpečným pracovným podmienkam pre všetkých. Posilňovanie postavenia našich zamestnancov znamená aj investície do odbornej prípravy, zručností a možností profesionálneho rozvoja. Podporujeme ich jedinečné talenty a záleží nám na tom, aby ich práca napĺňala. Takisto povzbudzujeme ľudí, aby prevzali zodpovednosť už na začiatku svojej kariéry.

V SECURITAS SK nám záleží na pohode a zdraví našich zamestnancov, a to ako fyzickom, tak aj psychickom. Diverzita a inklúzia, vďaka ktorým sa naši zamestnanci cítia cenení, sú kľúčovými aspektmi našej celkovej stratégie. Naša spoločnosť je navyše signatárom Charty diverzity.

Svoju pozornosť ale venujeme nielen rovnoprávnosti ľudí, ale aj prosperite v podobe investovania do inovácií s pridanou hodnotou pre našich klientov. Každú príležitosť starostlivo vyhodnocujeme, aby sme zabezpečili, že naša činnosť bude mať čo najväčší pozitívny vplyv na svet. Sme odhodlaní pomáhať komunitám a pripájame sa tak k zodpovednému, udržateľnému prístupu a sme presvedčení o tom, že je to správne rozhodnutie.

Naše SBTi ciele v praxi vyzerajú aj takto:

  • Diverzita a inklúzia: viac ako 20 % podiel žien na manažérskych pozíciách do roku 2025
  • Zdravie a bezpečnosť: 5 % ročný pokles úrazovosti
  • Vzdelávanie a rozvoj: absolvovanie Securitas povinných kurzov na 100 %
  • Životné prostredie: SBTi ciele boli schválené v decembri
  • Etické správanie: dokončené povinné Securitas workshopy vo všetkých krajinách
  • Zapojenie sa do komunity: vypracovať kompletný prehľad ročných výdavkov na zapojenie do komunity

Dôkazom, že nám ochrana životného prostredia, skleníkové plyny a udržateľnosť nie sú ľahostajné je aj naša snaha prispievať k recyklácii aj napriek tomu, že spoločnosť SECURITAS SK nie je významným znečisťovateľom. Preto sa sústredíme na postupnú výmenu nášho vozového parku, kde  prechádzame na mild-hybrid vozidlá a elektrické vozidlá. Okrem toho recyklujeme staré uniformy udržateľným spôsobom, vďaka čomu sa môžu stať výplňami do sedačiek áut, nábytku alebo izolačným materiálom. V neposlednom rade organizujeme aj na zber elektroodpadu a k tejto činnosti vedieme aj našich zamestnancov.

To však nie je všetko. Ako bezpečnostnej spoločnosti nám záleží najmä na bezpečnosti. Pre našich zamestnancov a zamestnankyne zabezpečujeme zdravé a bezpečné pracovné prostredie s cieľom čo najväčšieho zníženia úrazovosti.

Princíp 3P a ciele z neho vyplývajúce nám pomáhajú k zodpovednému prístupu k planéte, k ľuďom aj k budúcnosti. Pokiaľ firma hľadá spoľahlivého a skúseného dodávateľa bezpečnostných služieb, ktorému záleží aj na udržateľnosti, SECURITAS SK je tou správnou voľbou.