Skip to main content

Náš cieľ a hodnoty

Spoločnosť Securitas bola založená v roku 1934 a odvtedy sa veľa vecí zmenilo. Avšak naše základné hodnoty zostávajú nezmenené. Rovnako ako v minulosti, všetko, čo robíme dnes, je založené na našich silných základných hodnotách: čestnosť – ostražitosť- užitočnosť.

Náš účel sa spája. V roku 2019 sme sa spýtali stoviek kolegov, prečo chodia do práce a čo spája všetkých v spoločnosti Securitas po celom svete. Odpovede na tieto otázky boli preložené do jedného účelu: Pomáhame robiť Váš svet bezpečnejším miestom.

Pomáhame robiť Váš svet bezpečnejším miestom

Pocit bezpečia je jedným zo základných pilierov, aby sa človek cítil pohodlne a užíval si plnohodnotný život. A v tomto meniacom sa svete možno zraniteľnejším než kedykoľvek predtým.
Bezpečnosť je zdieľaná hodnota. Bezpečnosť sa týka každého. A každý je zodpovedný.

Pomáhame ľuďom, spoločnostiam a organizáciám zvyšovať povedomie o bezpečnosti a tak zároveň chrániť ich bezpečnosť. Ohrozovanie našej bezpečnosti sa neustále zvyšuje a je stále rafinovanejšie. Preto je pre nás dôležitejšie ako kedykoľvek predtým pomáhať Vám, aby bol Váš svet bezpečným miestom.

 

Naše hodnoty

ČESTNOSŤ

Pracovník Securitas je čestný a preto je schopný pracovať u zákazníka samostatne (strážiť majetok a priestory vrátane cenností). V nárokoch na čestnosť svojich pracovníkov Securitas nikdy nevolí cestu kompromisu. Čestnosť v našom pojatí znamená, mimo iné, otvorenú komunikáciu vrátane práva vyjadriť vlastný názor a poukázať na nedostatky. Nepripúšťa sa zatajovanie informácií.

OSTRAŽITOSŤ

Profesionalita znamená vidieť, počuť a hodnotiť. Pracovník Securitas je vždy pozorný a často si všíma veci, ktoré druhí nevnímajú. Jeho ostražitosť je nutná preto, aby si uvedomil možné riziká alebo mimoriadne udalosti, ktoré môžu v priestoroch zákazníka nastať.

UŽITOČNOSŤ

Pokiaľ je to potrebné, pracovník Securitas ponúkne pomoc, a to aj v prípade, keď to nie je v priamom vzťahu k činnosti, ktorú vykonáva. V rámci trvalej snahy o bezpečný svet pomáha pracovník Securitas všade tam, kde sa objaví akákoľvek udalosť vyžadujúca zásah.

Symbolom týchto troch základných hodnôt sú tri červené body v logu Securitas.