Skip to main content

Garancia kvality

Vieme, že každý zákazník je svojím spôsobom špecifický, čo sa odráža aj v požiadavkách na zaistenie bezpečnosti. Z toho dôvodu naše služby prispôsobujeme všetkým potrebám a požiadavkám našich zákazníkov.

  • Licencie - sme držiteľmi licencií na prevádzkovanie strážnych služieb a technických služieb podľa zákona o SBS, čo nás oprávňuje k poskytovaniu všetkých nami ponúkaných služieb.
  • Certifikovaný systém manažérstva kvality a bezpečnosti práce - poskytovanie našich služieb je vždy v súlade s našim integrovaným systémom manažérstva kvality a bezpečnosti práce podľa ISO 9001:2015 a ISO 45001:2018.
  • SKSB - sme certifikovaným členom Slovenskej Komory Súkromnej Bezpečnosti.
  • Vysoké poistné krytie - ako jedna z výhod medzinárodnej spoločnosti, je že disponujeme vysokým poistným krytím (tzv. XL Insurance Company SE) pre prípad vzniku škody spôsobenej našimi službami.
  • Skúsenosti a know-how - Securitas pôsobí v oblasti bezpečnosti už viac ako 80 rokov, čo nám umožnilo zhromaždiť množstvo skúsenosti a know-how, ktoré dennodenne využívame pri poskytovaní našich služieb.