Skip to main content

Strážna služba

Ľudia by sa mali cítiť vo Vašej spoločnosti bezpečne a my Vám môžeme pomôcť to zabezpečiť. Vďaka skúsenostiam v rôznych segmentoch a typoch budov poznáme hrozby, ktoré môžu vzniknúť a naši bezpečnostní pracovníci sú vyškolení, aby ich zvládli.

Ochrana osôb a majetku je našou hlavnou úlohou a poskytovanie strážnej služby je jednou zo základných služieb, ktoré poskytujeme. Strážna služba môže mať rôzne formy. Medzi najčastejšie používané patria napr.:

  • fyzická ochrana (hovorovo nazývané aj "ochranka" alebo "SBS") na objektoch alebo stavbách
  • fyzická ochrana na športovných a kultúrnych udalostiach a i.

 

Služba fyzickej ochrany je správnou voľbou pre objekty, v ktorých:

  • je potrebná nepretržitá bezpečnostná služba
  • je potrebná evidencia a poučenie osôb vstupujúcich do objektu/vystupujúcich z objektu
  • je potrebná kontrolná činnosť so zameraním na oprávnenosť vjazdu/výjazdu motorových vozidiel do objektu
  • je potrebná obchôdzková činnosť v objekte
  • je potrebné zabezpečenie VIP návštev a/alebo spoločenských podujatí
  • je potrebné vykonávanie preventívno-bezpečnostných akcií

Bezpečnostných pracovníkov je možné vybaviť našim systémom VISION.

  • FAQ - najčastejšie otázky

Napíšte nám

An error has occurred while getting captcha image

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.