Securitas security Madrid

Projektovanie a inštalácia bezpečnostných technológií

Medzi naše poskytované služby patrí aj vytváranie bezpečnostných systémov, predovšetkým za pomoci bezpečnostných technológií ako sú kamerové systémy, alarmy, systémy pre kontrolu vstupu a mnoho ďalších.

Venujeme sa projektovaniu a inštalácií týchto bezpečnostných technológií, prípadne ich kombinácií:

  • Elektrické zabezpečovacie a poplachové systémy - v rôznych prevedeniach a v rôznych bezpečnostných kategóriách.
  • Kamerové systémy - s možnosťou využitia IP systémov, HD-TVI systémov, hybridných systémov, termokamier, kamier s videoanalýzou obrazu.
  • Systémy kontroly vstupov - prevedenia s rôznymi prvkami ako sú čítačky kariet, klávesnice, biometria a ďalšie.
  • Elektronické systémy pre kľúčový režim - za využitia kľučových terozorov s kombináciou rôznych možností prístupu pre užívateľa.
  • Elektrická požiarna signalizácia - prevedenia s rôznymi prvkami ako sú dymové detektory, detektory tepla, detektory plameňa a pod.
  • Monitorovacie systémy pre vozidlá - s rôznymi funkciami ako je monitorovanie polohy GPS, možnosť identifikácie vodiča, poplachové tiesňové tlačidlo a pod.


Na základe obliadky jednotlivých objektov a priestorov, ktoré klient požaduje zabezpečiť, spracujeme návrh zabezpečenia s ohľadom na špecifiká daných objektov a priestorov.

Následne podľa odsúhlaseného návrhu vykonáme samotnú inštaláciu bezpečnostných technológií a celý bezpečnostný systém uvedieme do prevádzky.

Ak je investícia do bezpečnostných technológií pre klienta finančne náročná, sme ochotní investovať naše vlastné finančné prostriedky do inštalácie a celkovej realizácie bezpečnostných technológií s možnosťou stanovenia prijateľnej výšky mesačných splátok pre klienta.

Kontaktujte nás
*
*
*
*

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.