Securitas security Lyon

Obchôdzkové systémy

Jednou z činností našich bezpečnostných pracovníkov je vykonávať kontrolnú a obchôdzkovú činnosť. Pre zvýšenie efektivity a kvality kontrolnej a obchôdzkovej činnosti využívame sofistikovaný obchôzkový systém – Guard Reporting System (GRS) za použitia prístroja PDA.

Ako to funguje?

Naši bezpečnostní pracovníci sú vybavení prístrojmi PDA prepojenými prostredníctvom spojenia GPRS s centrálnym serverom – zákazníckym webom Securitas. Tento centrálny server dohliada na nastavené procesy a v prípade porušenia týchto procesov zasiela on-line varovnú správu na prístroj PDA bezpečnostného pracovníka a taktiež e-mailom zodpovedným osobám zákazníka.

Výstupy sú zároveň nepretržite monitorované našimi dispečermi, ktorí okamžite reagujú na každú udalosť, ktorá nezodpovedá štandardnému výkonu služby.
 

Prednosti obchôdzkového systému GRS

  • On-line prehľad o vykonávaných obchôdzkach
  • Denné hlásenia o vykonávaných činnostiach bezpečnostných pracovníkov
  • Rozmiestnenie obchôdzkových bodov (kontrolných bodov) v areáli zákazníka v podobe čiarových kódov
  • Možnost prepojenia jednotlivých obchôdzkových bodov s inštrukciami, ktoré sa priamo zobrazujú v prístroji PDA, a tým okamžite reagovať na zmeny bezpečnostnej situácie na mieste
  • Prístroj PDA  je vybavený tiesňovým tlačidlom pre prípad núdze a fotoaparátom pre robenie fotografií zisteného stavu
  • Prístroj PDA je prepojený so zákazníckym portálom tzv. Securitas Customer Portal (SCP)
  • V zákazníckom portáli sú ukladané on-line informácie o mimoriadnych udalostiach a spôsoby ich riešenia
  • Securitas Customer Portal je prístupný aj z mobilných telefónov a tabletov
Kontaktujte nás
*
*
*
*

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.