Investujeme do Vás

Vieme, že kvalita našich služieb je závislá od neustáleho zlepšovania všetkých našich aktivít. Naši zamestnanci sú kľúčom všetkých našich aktivít, preto zastávame politiku dlhodobej investície do rozvoja vedomostí, zručností a predovšetkým skúseností našich zamestnancov. 

Vzdelávanie

Kľúčom k osloveniu našich potencionálnych zamestnancov a k vybudovaniu dlhodobého pracovného vzťahu založeného na vzájomnej dôvere je poskytnutie možností neustáleho vzdelávania. Pre zvyšovanie ich kvalifikácie máme pripravené rôzne vzdelávacie programy ako je napr. Melker Schörling Scholarship.

Mimo toho máme pripravené vstupné, základné i profesné vzdelávacie a tréningové programy pre vedúcich zamestnancov, bezpečnostných pracovníkov, pracovníkov zásahových jednotiek, operátorov a ostatných zamestnancov. To našim zamestnancom umožňuje vykonávať svoju prácu na skutočne profesionálnej úrovni.

Možnosti Vašej kariéry

Pokiaľ sa rozhodnete prijať ponuku pracovať v oblasti bezpečnosti, zaslúžite si rásť. V Securitas Vám ponúkame profesnú dráhu. Sami si vyberiete, ako chcete rásť a kam chcete smerovať.

Možnosti rozvoja

Ako súčasť našej zodpovednosti za rozvoj Vašej kariéry ponúkame štipendiá a ďalšie možnosti k rozvoju Vašich znalostí a zručností. 

Veríme v investíciu do budúcnosti. A Vy?

 

Kontaktujte nás
*
*
*
*

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.