Securitas security guard Munich

Naša stratégia

Securitas je globálnym lídrom v znalostiach v oblasti komerčnej bezpečnosti. Securitas vedie prebiehajúcu transformáciu bezpečnostného priemyslu z tradičného stráženia na oveľa širšie spektrum ochranných služieb. Náš progres má základ v efektívnej integrácií technológií, ľudí a vedomostí kombinovaných priamo na mieste a v kombinácií mobilného a vzdialeného stráženia s elektronickými bezpečnostými riešeniami, požiarnejch ochrany a riadenia podnikových rizík.

Dosiahnutie cieľov

K udržaniu silnej pozície na trhu komerčnej bezpečnosti je nevyhnutné, aby sme dosiahli naše stanovené ciele v oblasti prevádzkovej a finančnej efektívnosti, to znamená sústavné vytváranie vyššej hodnoty pre našich zákazníkov. Z toho dôvodu sa zameriavame na integráciu všetkých oblastí komplexného bezpečnostného riešenia so snahou zvýšiť využitie bezpečnostných technológií.

 

Bezpečnostné riešenia a technológie

Securitas spolu so svojimi zákazníkmi vytvárajú optimálne bezpečnostné riešenia na mieru ich potrebám. Kľúčom je nájsť rovnováhu vo využití fyzickej ochrany a bezpečnostných technológií.

Vieme, že vyšší podiel technológií v uzavretých zmluvách zníži zákazníkom ich celkové náklady a prispeje tak k sofistikovanejšiemu a efektívnejšiemu bezpečnostnému riešeniu.

V nasledujúcich rokoch očakávame, že v oblasti bezpečnosti  vzrastie význam video monitoringu. Preto sme vytvorili globálne kompetenčné centrum vo švédskom Malmὅ, kde sú vyvíjané koncepty a riešenia na podporu organizácií v jednotlivých štátoch.

 

Investujeme do nových technológií

Securitas hrá hlavnú rolu v kombinovaní strážnej služby a elektronickej bezpečnosti. Vylepšené využívanie technológií v kombinácií s ľuďmi znamená lepšiu, predvídateľnú a nákladovo efektívnejšiu bezpečnosť. Aktívne pracujeme na digitalizácií našich hlavných operácií, ktoré budú prevádzkované a nahlasované v digitálnom formáte, riadené našimi operačnými strediskami.

 

Výraznejšia účasť v medzinárodnom meradle

Dôležitou súčasťou našej dlhodobej stratégie je expanzia v medzinárodnom meradle s cieľom udržať si našu silnú pozíciu na trhu komerčnej bezpečnosti a schopnosť uspokojiť našich globálnych zákazníkov.

 

Viac o stratégii spoločnosti Securitas nájdete tu.

Kontaktujte nás
*
*
*
*

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.