Securitas security guard Munich

Naša stratégia

Securitas je globálnym lídrom v znalostiach v oblasti komerčnej bezpečnosti. Kľúčovou oblasťou našej činnosti sú bezpečnostné riešenia, ktoré sú šité na mieru potrebám našich zákazníkov.

Dosiahnutie cieľov

K udržaniu silnej pozície na trhu komerčnej bezpečnosti je nevyhnutné, aby sme dosiahli naše stanovené ciele v oblasti prevádzkovej a finančnej efektívnosti, to znamená sústavné vytváranie vyššej hodnoty pre našich zákazníkov. Z toho dôvodu sa zameriavame na integráciu všetkých oblastí komplexného bezpečnostného riešenia so snahou zvýšiť využitie bezpečnostných technológií.

 

Bezpečnostné riešenia a technológie

Securitas spolu so svojimi zákazníkmi vytvárajú optimálne a nákladovo efektívne bezpečnostné riešenia na mieru ich potrebám. Kľúčom je nájsť rovnováhu vo využití fyzickej ochrany a bezpečnostných technológií.

Vieme, že vyšší podiel technológií v uzavretých zmluvách zníži zákazníkom ich celkové náklady a prispeje tak k sofistikovanejšiemu a efektívnejšiemu bezpečnostnému riešeniu.

V nasledujúcich rokoch očakávame, že v oblasti bezpečnosti  vzrastie význam video monitoringu. Preto sme vytvorili globálne kompetenčné centrum vo švédskom Malmὅ, kde sú vyvíjané koncepty a riešenia na podporu organizácií v jednotlivých štátoch.

 

Výraznejšia účasť v medzinárodnom meradle

Dôležitou súčasťou našej dlhodobej stratégie je expanzia v medzinárodnom meradle s cieľom udržať si našu silnú pozíciu na trhu komerčnej bezpečnosti a schopnosť uspokojiť našich globálnych zákazníkov.

 

Viac o stratégii spoločnosti Securitas nájdete tu.

Kontaktujte nás
*
*
*
*

* Povinné pole