Naše služby

V poskytovaní bezpečnostných služieb máme dlhoročné skúsenosti a využívame pri tom naše medzinárodné know-how. Ak potrebujete zaistiť bezpečnosť osôb alebo majetku, Securitas je pre Vás ideálnou voľbou.

Vieme, že každý zákazník je svojim spôsobom špecifický, čo sa odráža aj v požiadavkách na zaistenie bezpečnosti. Z toho dôvodu naše služby prispôsobujeme všetkým potrebám a požiadavkám našich zákazníkov.

Garancie kvality našich služieb

  • Licencie - sme držiteľmi licencií na prevádzkovanie strážnych služieb, detektívnych služieb a technických služieb podľa zákona o SBS, čo nás oprávňuje k poskytovaniu všetkých nami ponúkaných služieb.
  • Oprávnenie NBÚ - sme držiteľmi oprávnenia pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami so stupňom DÔVERNÉ, čo nás oprávňuje poskytovať naše služby aj u zákazníkov, ktorí pracujú s utajovanými skutočnosťami podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností.
  • Certifikovaný systém manažérstva kvality a bezpečnosti práce - poskytovanie našich služieb je vždy v súlade s našim integrovaným systémom manažérstva kvality a bezpečnosti práce podľa ISO 9001:2008 a OHSAS 18001:2007. 
  • SKSB - sme certifikovaným členom Slovenskej Komory Súkromnej Bezpečnosti.
  • Vysoké poistné krytie - ako jedna z výhod medzinárodnej spoločnosti, je že disponujeme vysokým poistným krytím (tzv. XL insurance) pre prípad vzniku škody spôsobenej našimi službami.
  • Skúsenosti a know how - Securitas pôsobí v oblasti bezpečnosti už viac ako 80 rokov, čo nám umožnilo zhromaždiť množstvo skúsenosti a know-how, ktoré dennodenne využívame pri poskytovaní našich služieb.
Kontaktujte nás
*
*
*
*

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.