Securitas security Lyon

Priemysel a výroba

Naše bezpečnostné riešenia poskytujeme v rôznych priemyselných oblastiach, pričom vždy dbáme na špecifiká daného priemyslu a s tým spojené bezpečnostné riziká.

Kombináciou bezpečnostnej technológie a služieb našich recepčných, informátorov a bezpečnostných pracovníkov dosahujeme vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany u našich zákazníkov, ktorí pôsoba v oblasti priemyslu a výroby.

Bezpečnostné riešenia v priemysle a výrobe

Naši bezpečnostní pracovníci dozerajú aj na bezpečnosť Vašich zamestnancov na pracovisku, v rámci vykonávania kontrolnej a obchôdzkovej činnosti. V prípade vzniku poplachových situácií alebo spozorovania situácie, ktorá môže viesť k vzniku nežiadúcej mimoriadnej udalosti (ako je napr. pracovný úraz) naši bezpečnostní pracovníci vykonajú potrebnú reakciu.


Pre zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany naši bezpečnostní pracovníci podľa presne špecifikovaných postupov vykonávajú kontrolu oprávnenosti vjazdu a výjazdu vozidiel, kontrolujú ložné plochy vozidiel, prípadne správnosť zapečatenia vozidiel. Zároveň vykonávame aj správu kľúčov a ID kariet. za využitia sofistikovaných elektronických systémov v kombinácií s kľúčovými trezormi.

Naše bezpečnostné riešenia často zahŕňajú aj monitorovanie a kontrolovanie skladových priestorov a priestorov expedície výrobkov a príjmu materiálu. Táto činnosť je realizovaná prostredníctvom sofistikovaného prevedenia kamerového systému, kedy bezpečnostní pracovníci vzdialene dohliadajú na uvedené činnosti.

Kontaktujte nás