Skip to main content

Priemysel a výroba

Naše bezpečnostné riešenia poskytujeme v rôznych priemyselných oblastiach, pričom vždy dbáme na špecifiká daného priemyslu a s tým spojené bezpečnostné riziká.

Naši bezpečnostní pracovníci dozerajú aj na bezpečnosť Vašich zamestnancov na pracovisku, v rámci vykonávania kontrolnej a obchôdzkovej činnosti. V prípade vzniku poplachových situácií alebo spozorovania situácie, ktorá môže viesť k vzniku nežiadúcej mimoriadnej udalosti (ako je napr. pracovný úraz) naši bezpečnostní pracovníci vykonajú potrebnú reakciu.


Pre zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany naši bezpečnostní pracovníci podľa presne špecifikovaných postupov vykonávajú kontrolu oprávnenosti vjazdu a výjazdu vozidiel, kontrolujú ložné plochy vozidiel, prípadne správnosť zapečatenia vozidiel. Zároveň vykonávame aj správu kľúčov a ID kariet za využitia sofistikovaných elektronických systémov.

Naše riešenia často zahŕňajú aj monitorovanie a kontrolovanie skladových priestorov a priestorov expedície výrobkov a príjmu materiálu. Táto činnosť je realizovaná prostredníctvom sofistikovaného prevedenia kamerového systému, kedy bezpečnostní pracovníci vzdialene dohliadajú na uvedené činnosti.

Inovativní bezpečnostní technologie Securitas vám zajistí vysoký standard zabezpečení a optimalizaci nákladů. eRecepce, eVrátnice, chytrý parkovací systém, videodohled nové generace. Návrh, instalace, revize , servis.

Vyskladajte si bezpečnostné riešenie

An error has occurred while getting captcha image

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.