Securitas security guard

Banky a finančné inštitúcie

Kombináciou našich služieb dosahujeme optimálnu úroveň bezpečnosti pre rôzne druhy finančných inštitúcií.

Naše medzinárodné know-how a dlhoročné skúsenosti v poskytovaní bezpečnostných služieb v sektore finančných inštitúcií, nám umožňujú vytvárať bezpečnostné riešenia "šité na mieru" pre akúkoľvek banku alebo inú finančnú inštitúciu.

Bezpečnostné riešenia v bankovom sektore

Nároky na bezpečnosť v bankovom sektore sú jedny z najvyšších v oblasti bezpečnostného priemyslu. Spoločnosť Securitas si túto skutočnosť uvedomuje a z toho dôvodu máme široké portfólio bezpečnostných služieb, čo nám umožňuje vytvárať a poskytovať nákladovo efektívne bezpečnostné riešenia pre našich zákazníkov v bankovom sektore za dodržania prísnych bezpečnostných štandardov v tejto oblasti.

Na základe bezpečnostného posúdenia zhodnotíme riziká pre danú finančnú inštitúciu a z výstupov z bezpečnostného posúdenia navrhneme optimálne bezpečnostné opatrenia. Po odsúhlasení klientom, tieto návrhy realizujeme kombináciou našich služieb ako napr. kombinácia stráženia našimi bezpečnostnými pracovníkmi a inštalácia a integrácia bezpečnostných technológií s prepojením na naše stredisko registrácie poplachov (PCO) pre zaistenie nepretržitého dohľadu.

Kontaktujte nás