Securitas security guard

Banky a finančné inštitúcie

Kombináciou našich služieb dosahujeme optimálnu úroveň bezpečnosti pre rôzne druhy finančných inštitúcií.

Naše medzinárodné know-how a dlhoročné skúsenosti v poskytovaní bezpečnostných služieb v sektore finančných inštitúcií, nám umožňujú vytvárať bezpečnostné riešenia "šité na mieru" pre akúkoľvek banku alebo inú finančnú inštitúciu.

Bezpečnostné riešenia v bankovom sektore

Nároky na bezpečnosť v bankovom sektore sú jedny z najvyšších v oblasti bezpečnostného priemyslu. Spoločnosť Securitas si túto skutočnosť uvedomuje a z toho dôvodu máme široké portfólio bezpečnostných služieb, čo nám umožňuje vytvárať a poskytovať nákladovo efektívne bezpečnostné riešenia pre našich zákazníkov v bankovom sektore za dodržania prísnych bezpečnostných štandardov v tejto oblasti.

Na základe bezpečnostného posúdenia zhodnotíme riziká pre danú finančnú inštitúciu a z výstupov z bezpečnostného posúdenia navrhneme optimálne bezpečnostné opatrenia. Po odsúhlasení klientom, tieto návrhy realizujeme kombináciou našich služieb ako napr. kombinácia stráženia našimi bezpečnostnými pracovníkmi a inštalácia a integrácia bezpečnostných technológií s prepojením na naše stredisko registrácie poplachov (PCO) pre zaistenie nepretržitého dohľadu.

Kontaktujte nás

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.