Skip to main content

Vzdialený monitoring EPS

Vzdialený monitoring EPS zabezpečujeme prostredníctvom nášho Pultu centralizovanej ochrany (PCO). Ak je EPS (Elektrická požiarna signalizácia) monitorovaná cez náš pult centrálnej ochrany (PCO), v prípade poplachu, je možná okamžitá reakcia.

EPS je požiarne zariadenie, ktoré slúži na rozpoznanie príznakov horenia a následné zvukové a vizuálne upozornenie, príp. aj aktiváciu zariadení na likvidáciu požiaru. Vďaka včasnej signalizácii vznikajúceho požiaru, chráni majetok, prípadne osoby nachádzajúce sa v objekte.

Pokiaľ je EPS napojené a monitorované cez PCO, a EPS identifikuje príznaky horenia, na pulte sa spustí upozornenie o mieste vzniknutého požiaru. Náš pracovník PCO následne vždy postupuje podľa vopred dohodnutého zásahového plánu.

EPS tak slúži ako preventívna ochrana objektov pred požiarom tým, že včas signalizuje vznik a miesto požiaru v objekte.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám k dispozícii

Napíšte nám

An error has occurred while getting captcha image

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.