Skip to main content

Ako nahlásiť nesprávne konanie a nedodržiavanie hodnôt

Každý hlas v Securitas je dôležitý. Spoliehame sa na to, že naši kolegovia ako aj externé zainteresované strany prehovoria vždy, keď akákoľvek situácia ohrozuje naše základné hodnoty a našu povesť. Preto sme zriadili Linku Integrity Securitas, kde je možné hlásiť prípady nedodržiavania takýchto pravidiel.

Naši ľudia vykonávajú v Securitase dôležitú prácu. Sme hrdí na spôsob, akým demonštrujú naše základné firemné hodnoty, ktorými sú čestnosť, ostražitosť a užitočnosť a zároveň chránia ľudí a majetok na celom svete. Tieto hodnoty definujú, kým sme, a riadia naše rozhodnutia a činy.

Nahlásenie nesprávneho konania nám dáva informácie, ktoré potrebujeme na nápravu situácie a zabránenie opakovaniu podobných situácií. Tiež veríme, že každý by sa mal cítiť dostatočne bezpečne na to, aby sa nahlásil nepriaznivú situáciu. Securitas Integrity Linka je dôverný systém podávania správ vytvorený pre našich zamestnancov a ostatné osoby.

Securitas Integrity Linka

Ide o nástroj, ktorý prispieva k zdravej firemnej kultúre, kde ľudia vidia, že ich hlas je vypočutý a podľa toho sa prijímajú aj opatrenia. Ak ste zamestnancom spoločnosti Securitas, partnerom, investorom alebo iným druhom zainteresovanej strany prepojenej so spoločnosťou Securitas a chceli by ste nahlásiť konanie, ktoré môže poškodiť spoločnosť alebo nesúlad s hodnotami našej spoločnosti, môžete podať sťažnosť prostredníctvom Securitas Integrity Linky.

Platforma je dostupná a monitorovaná 24/7.

Securitas Integrity Linka nemá nahradiť zodpovednosť manažmentu. Odporúčame, aby ste svoje obavy hlásili miestnemu HR, právnemu zástupcovi alebo manažmentu, kedykoľvek je to možné.