Skip to main content

Naša zodpovednosť

Spoločnosť Securitas je v rámci svojej celosvetovej pôsobnosti budovaná na dôvere, a to predovšetkým v oblasti sociálnej, ekonomickej a v neposlednom rade ekologickej.

Naša spoločnosť sa stará o vašu bezpečnosť. Správnym používaním znalostí, ľudí a technológií nájdeme ideálnu rovnováhu bezpečnosti pre každú situáciu. Robíme to spoločensky zodpovedným spôsobom.

Cieľom spoločnosti Securitas je byť zodpovednou, čestnou a transparentnou spoločnosťou a v tomto duchu:

  • podnecujeme stály dialóg s našimi partnermi – od zákazníkov po dodávateľov,
  • voči vlastným zamestnancom zastávame pozíciu zodpovedného, solídneho a dôveryhodného zamestnávateľa, na ktorého sa môžu kedykoľvek obrátiť.

Decentralizáciou a delegovaním zodpovednosti na regionálne pôsobiská sa približujeme svojim klientom, čo nám umožňuje budovať kvalitné a profesionálne vzájomné vzťahy.

Naša činnosť je zameraná na podporu zákazníkov i vlastných aktivít predovšetkým dôsledným riadením rizík a cieleným znižovaním ich potenciálnych vplyvov. S týmto procesom je spojený aj vývoj novej koncepcie služieb a ponuka na mieru potrebám zákazníkov. Inovácie v našich službách reflektujú aj na prípadné vplyvy na životné, sociálne a ekonomické prostredie.