Securitas security Vienna

Oddelenie interného audítora

Oddelenie interného audítora spoločnosti Securitas SK s.r.o. zodpovedá za výkon auditnej, posudzovacej a prešetrovacej činnosti v spoločnosti.

Oddelenie interného audítora plní nasledovné úlohy:

  • realizácia interných auditov v spoločnosti
  • realizácia bezpečnostných auditov, posúdení a poradenstva pre zákazníkov
  • riadenie rizík
  • správa a udržiavanie systémov riadenia kvality a bezpečnosti práce
  • prešetrovanie sťažností, podnetov a mimoriadnych udalostí

 

Kontaktujte naše oddelenie interného audítora
*
*
*
*

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.