Securitas security guard Amsterdam

Generálne riaditeľstvo

Generálne riaditeľstvo spoločnosti Securitas SK s.r.o. je zodpovedné za chod celej spoločnosti.

Generálne riaditeľstvo plní nasledovné úlohy:

  • vedenie a riadenie spoločnosti
  • styk s verejnosťou, médiami a orgánmi verejnej správy
  • aktívna účasť v asociáciách bezpečnostného priemyslu 
  • presadzovanie stratégie a filozofie Securitas
  • stanovenie miestnej stratégie a cieľov pre celú spoločnosť
  • obchodná činnosť spoločnosti
  • právna činnosť spoločnosti
Kontaktujte naše generálne riaditeľstvo
*
*
*
*

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.