Securitas security guard Amsterdam

Naše hodnoty

Naše hodnoty sú pre všetkých našich pracovníkov smerodajné pri budovaní vzájomnej dôvery so zákazníkmi, s ostatnými kolegami a celkovo s verejnosťou. To je dôvod, prečo je Securitas úspešnou spoločnosťou v oblasti bezpečnosti. Hlavným dôvodom firemnej kultúry je poskytnutie kompetentných a kvalifikovaných profesionálov, ktorí robia spoločnosť bezpečnejšou pre každého. Úspech spoločnosti Securitas je meraný dôverou, ktorú záskavame v našich komunitách. Hodnoty vyjadrujeme tromi slovami: Čestnosť, Ostražitosť a Užitočnosť.

ČESTNOSŤ

Pracovník Securitas je čestný a preto je schopný pracovať u zákazníka samostatne (strážiť majetok a priestory vrátane cenností). V nárokoch na čestnosť svojich pracovníkov Securitas nikdy nevolí cestu kompromisu. Čestnosť v našom pojatí znamená, mimo iné, otvorenú komunikáciu vrátane práva vyjadriť vlastný názor a poukázať na nedostatky. Nepripúšťa sa zatajovanie informácií.

OSTRAŽITOSŤ

Profesionalita znamená vidieť, počuť a hodnotiť. Pracovník Securitas je vždy pozorný a často si všíma veci, ktoré druhí nevnímajú. Jeho ostražitosť je nutná preto, aby si uvedomil možné riziká alebo mimoriadne udalosti, ktoré môžu v priestoroch zákazníka nastať.

UŽITOČNOSŤ

Pokiaľ je to potrebné, pracovník Securitas ponúkne pomoc, a to aj v prípade, keď to nie je v priamom vzťahu k činnosti, ktorú vykonáva. V rámci trvalej snahy o bezpečný svet pomáha pracovník Securitas všade tam, kde sa objaví akákoľvek udalosť vyžadujúca zásah.

Symbolom týchto troch základných hodnôt sú tri červené body v logu Securitas.

Kontaktujte nás
*
*
*
*

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Viac o našich hodnotách sa dozviete v našom Etickom kódexe