vaktare vid bil

Zásahové jednotky

Naše zásahové jednotky poskytujú rýchlu a adekvátnu reakciu na najrôznejšie typy poplachov. V našich zásahových jednotkách pôsobia špeciálne vycvičení bezpečnostní pracovníci so zbraňou.

Zaistenie bezpečnosti monitorovacími službami a zásahovou jednotkou

V prípade, že dôjde k poplachovému signálu, naše stredisko registrácie poplachov (tiež známe ako PCO) situáciu okamžite vyhodnotí a vyšle zásahovú jednotku na miesto vzniku poplachu, ktorá preverí, čo poplach vyvolalo.

Žiaden poplach netreba podceňovať

Ak zásahová jednotka zistí, že došlo k vlámaniu, poškodeniu majetku alebo inej mimoriadnej udalosti. Okamžite vykoná nevyhnutné kroky, ako sú zaistenie stôp pred poškodením, poskytnutie prvej pomoci zraneným, informovnie polície a zákazníka a pod. Zásahová jednotka vždy postupuje v medziach zákona a vopred predpísaných zásahových postupov. Vždy pred opustením objektu, zásahová jednotka skontroluje, či je poplachový systém zapnutý a funkčný a všetkých o vykonaných krokoch je daný zákazník informovaný.

Mobilné patroly

Náplňou mobilnej patroly je pravidelná alebo nepravidelná kontrola objetku zákazníka zásahovou jednotkou, podľa vopred špecifikovaného časového rozsahu a postupu zásahovej jednotky.

Mobilné patroly majú preventívny charakter, ale zároveň sú plne pripravené na vykonanie zásahu v prípade zistenia narušenia objektu alebo vzniku inej mimoriadnej udalosti.

Táto služba je využívaná napr. v období dovoleniek, pre objekty v odľahlých lokalitách alebo ako súčasť mnimoriadnych bezpečnostných opatrení.

Kontaktujte nás
*
*
*
*

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.