Securitas security guard

Služby psovoda

Služba psovoda predstavuje špeciálny druh služby, ktorej podstatou je využívanie vysoko vyvinutých čuchových a sluchových zmyslov služobného psa.

Ide o rozšírenie strážnych služieb prostredníctvom služobného psa a špeciálne vyškoleného bezpečnostného pracovníka. Tento druh služby poskytuje efektívny spôsob stráženia vo veľkých priestoroch a na miestach, kde je obtiažne monitorovať jednotlivé priestory.

Služby psovoda zahŕňajú:

  • Obchôdzkovú činnosť v rozľahlom prostredí a v ťažko prístupných priestoroch,
  • Kontrolu plotov, okolia budov, rozsiahlych skladovacích priestorov, podzemných parkovísk a obdobných priestorov
  • Stráženie počas nepravidelných hodín
  • Hlásenie všetkých zistení, skoronehôd, poškodení a iných mimoriadnych udalostí a kontaktovanie polície v prípade potreby
  • Ostatné obdobné činnosti bezpečnostných pracovníkov
Kontaktujte nás
*
*
*
*

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.