Securitas security guards USA

Recepčné a informátorské služby

Súčasťou nášho portfólia je aj poskytovanie recepčných služieb a služieb informátora, ktorých základom je zdvorilosť a profesionalita.

Prednosti a znalosti našich recepčných a informátorov

Recepčné a informátori sú väčšinou tými prvými, s ktorými návštevy prichádzajú do styku. Preto kladieme veľký dôraz pri nábore na pozíciu recepčnej alebo informátora. Poskytujeme kombinované riešenia, kedy sa recepčná alebo informátor venujú návšteve pri zachovaní vysokej úrovne profesionality, dôvernosti a bezpečnosti.

Naše recepčné a informátori sú pravidelne školení ohľadom nášho pohľadu na bezpečnosť ako napr. všímať si situácie a javy, ktoré sa odchyľujú od štandardov a tým zabraňovať vzniku negatívnych udalostí, ako postupovať v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a pod.

Ustrojenosť

Naše recepčné a informátori sú vždy ustrojení podľa štandardov spoločnosti Securitas, a to v spoločenských uniformách alebo aktívnych uniformách, v závislosti od požiadaviek našich klientov.

Kontaktujte nás
*
*
*
*

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.