Securitas security Denmark

Obchodné centrá, supermarkety a predajne

Naše bezpečnostné riešenia v tomto sektore pomáhajú našim zákazníkom znižovať počty krádeží, zvyšovať ich tržby a v neposlednom rade zaistiť bezpečné nákupné prostredie.

V rámci tohto sektoru poskytujeme našim zákazníkom komplexné bezpečnostné riešienia, ktoré zahŕňajú služby bezpečnostné poradenstva, stráženia, projektovania inštalácie, integrácie a prevádzkovania bezpečnostných technológií s ohľadom na procesy, špecifické pre "retail", čo v podstate zahŕňa obchodné centrá, supermarkety a rôzne predajne.

Bezpečnostné riešenia pre retail

Vieme, že rôzne druhy rizík vyžadujú rôzne prístupy a opatrenia k zaisteniu bezpečnosti. Príkladmi špeciálne prispôsobených bezpečnostných opatrení v sektore "retail" sú napr. kontrolná a obchôdzková činnosť bezpečnostných pracovníkov na predajných plochách, taktiež kontrolné nákupy, kedy bezpečnostný pracovník v utajení skúša rôzne spôsoby odcudzenia produktov cez pokladňu, inštalovanie skrytých kamier na rizikové miesta a mnoho ďalších.

V rámci kamerových systémov v sektore "retail" inštalujeme aj kamery s možnosťou videoanalýzy obrazu, pre vytváranie štatistík pohybu osôb, rátania počtu osôb a pod. Tieto informácie sú pre našich zákazníkov v sektore "retail" kľúčové k pochopeniu potrieb ich zákazníkov, a teda poskytujú nástroj pre vytváranie účinných marketinogových politík a stratégií, a tým im pomáhajú zvyšovať svoje tržby.

Kontaktujte nás

Kliknite sem pre viac informácií ohľadom spracovania Vašich osobných údajov.

Odoslaním Vašej správy automaticky súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.